Здравно осигуряване във фонд

Здравно осигуряване

Допълнително здравно застраховане: вече онлайн

Защо е добре служителите Ви да имат здравни застраховки

Здравният пакет с медицинска застраховка е от полза за компанията. Той подобрява производителността на служителите. Периодът на инвалидност поради болест се намалява поради качествено лечение.

Политиката на допълнително здравно осигуряване за служители спестява пари на предприятието поради обезщетения за застрахователни премии към федералните фондове, данък върху дохода и данък върху доходите. Допълнителното здравно осигуряване допринася за успеха на всеки бизнес, тъй като мотивира добре служителите.

Цени на Здравните застраховки

На първо място, допълнителното здравно осигуряване е качествена медицинска услуга във водещи клиники. Обхватът на услугите зависи от избраната застрахователна програма и се допълва по Ваше желание.

Какво покрива този здравен пакет?

-амбулаторни и поликлинични грижи, включително извикване на лекар у дома;

-стоматология;

-линейка;

-услуги на личен (служебен) лекар; Телемедицина (НОВО!)

-стационарно и рехабилитационно лечение;

-медицински прегледи с различна честота.

Здравно осигуряване във фонд

Фактори

-обемът на медицинските услуги, включени в застрахователните програми;

-избран списък на лечебните заведения;

-брой осигурени служители.

Доброволно здравно осигуряване

Доброволните здравноосигурителни програми ще осигурят на служителите на предприятието висококачествени и модерни медицински грижи с най-удобните условия на обслужване.

Здравно осигуряване

Да видим какви са видовете медицински грижи, които се предоставят по доброволно здравно осигуряване. Те са следните:

-Поликлиника;

-Стоматология;

-Домашни посещения на лекар;

-Стационарно лечение за планова или спешна хоспитализация;

-Спешна помощ за първа помощ.

Цената на годишния договор за здравно осигуряване варира в зависимост от общия брой осигурени лица, списъка на медицинските услуги и лечебните заведения. Важно е да се избере реномирано застрахователни дружество с репутация в здравните застраховки. В сайта на ИНС Маркет София можете да се ориентирате за цени, пакети, покрития, условия за фирми и физически лица. Сайтът е част от Брокет М и предоставя надеждна и релевантна информация.

Здравно осигуряване във фонд
Към началото