Услуга за почистване на септична яма

септична яма

Септична яма. Как да я почистим?

За почистване на септична яма се доверете на професионалистите. Ние сме специализирана фирма Евроканал с дългогодишен опит във ВиК услугите и по-конкретно отпушване на канали, почистване на септични ями.

Ние ще извършим услугата за изпомпване и отстраняване на ненужна вода, замърсена с канализация

 • – отпадъчни води,
 • – фекални води,
 • – повърхностни води,
 • – вода от автомивка,
 • – вода за баня,
 • – вода от ямата,
 • – вода от кладенеца,
 • – сутеренна вода,
 • – вода от избата,
 • – мина вода
 • – вода от изкопа,
 • – вода от тръбата,
 • – вода от помийна яма,
 • – вода от дренажен кладенец,
 • – вода от септична яма,
 • и други различни контейнери, включително вода с пясък и тиня.

ПОЧИСТВАНЕ НА СЕПТИКА, ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ТЕЧНИ ОТПАДЪЦИ

Проблемът с изхвърлянето на течни отпадъци е особено актуален за големите градове и мегаполисите. Изобилието от предприятия, различни индустрии и канализационни съоръжения допринася за образуването на голям обем отпадъчни течни отпадъци.

Препълването с този вид отпадъци заплашва не само с неприятна миризма, но може да доведе и до образуването на токсични вещества, които ще причинят доста сериозна вреда на околната среда.

За почистване на канализационни ями и септични ями е необходимо специално оборудване – утайки помпи, което позволява да се извършва работа в съответствие с всички изисквания и стандарти.

Списък на отпадъците, подлежащи на задължително почистване

 • Изпомпване на вода от пречиствателни съоръжения;
 • Утайки от пречиствателни съоръжения за автомивки, дъждовни канали;
 • Измиване на твърди отлагания;
 • Утайки от почистващи водопроводни мрежи, кладенци;
 • Канализация за дъжд и буря;
 • Утайки от пясък уловители и седимента йонни резервоари при механично третиране на битови и смесени отпадъчни води;
 • Прекомерна утайка от съоръжения за биологично пречистване на маслени отпадъчни води;
 • Утайки (утайки) на флотационна инсталация за пречистване на маслени отпадъчни води и др.

Нaшата фирма Ви предлага цялостна услуга на най-високо ниво:

 • Всички видове работи по редовно или еднократно почистване на отпадъци от контейнер, помийна яма или септична яма;
 • Ефективност – специализираният транспорт ще изпомпва вода и други видове отпадъци за броени минути;
 • Квалифицирани специалисти;
 • Пристигаме само в удобно време и по предварително уговорен график;
 • Достъпни цени – цената зависи от обема на ямата, дълбочината на изпомпване и сложността на процеса.
Услуга за почистване на септична яма
Към началото