Как се провеждат клиничните проучвания

клиничните проучвания

Клиничните проучвания

Клиничните проучвания. Те се провеждат преди регистрацията на лекарството, така че пациентите имат възможността първи да изпробват ново лекарство, понякога това е единствената възможна и ефективна възможност за лечение например на тежки наследствени заболявания.

Първото използване на изследваните лекарства дава шанс на много пациенти, когато няма нищо, имам предвид, няма лечение за тяхното заболяване и в случай на участие на пациента и неговото семейство в клинични проучвания, става възможно да бъдат сред първите в света да опита нов наркотик (това е бонус) … Разбира се, има и недостатъци, тъй като е невъзможно да се предвидят предварително страничните ефекти на ново лекарство и те могат да бъдат различни за всеки човек. Най-важното тук е, че положителният ефект от употребата на новото лекарство значително надделява над възможните последици от страничните ефекти. Безопасността на пациентите при всяко клинично проучване винаги е на първо място!

Кой плаща за такива клинични изпитвания? Самите пациенти?

Не, самите пациенти не плащат за нищо. Всички разходи се заплащат от фармацевтичната компания, която провежда тези клинични изпитвания. Накратко, последователността на действията е приблизително следната: спонсориращата компания (изобретател или притежател на авторски права) се обръща към Министерството на здравеопазването на Руската федерация. Министерството трябва да одобри такова клинично изпитване. Представените документи се преглеждат внимателно, анализира се предишният опит от употребата на конкретно лекарство в света и у нас, извършва се етична проверка на приложението. Това важи особено за клинични изпитвания с деца, област, която е в центъра на вниманието на Министерството на здравеопазването. Допускат се клинични изпитвания на нови лекарства, насочени към лечение на пациенти, страдащи от тежки увреждащи заболявания.

Изисквания за доброволци в клиничните проучвания

  • Доброволецът да е здрав, според резултатите от всички лабораторни и инструментални изследвания
  • Да е на възраст от 18 до 45 години
  • Да няма алергични реакции
  • Да липсва алкохолна зависимост и / или наркомания
  • Да има отрицателен тест за бременност (за жени доброволци)

Съгласие да се придържа към двоен бариерен метод за контрацепция.

Как се провеждат клиничните проучвания
Към началото