Допълнителни предимства на застраховка живот

Допълнителни предимства на застраховка живот. Пример: Павел работи в държавна институция, получава редовно заплата и е в добро състояние пред началниците си. Иска да спечели допълнителни пари, но с минимален риск. Застрахователната компания му предложи програма за инвестиционно застраховане – Павел ще реализира печалба, ако ситуацията на фондовия пазар е благоприятна (и няма да загуби пари, ако пазарът е нестабилен).

Допълнителни предимства на застраховка живот

Като инвестирате в инвестиционна застраховка, вие получавате данъчно приспадане от вноската. Имайте предвид обаче, че вноските и доходите от инвестиции не са застраховани, за разлика от банковите депозити. Ако застрахователната компания фалира, можете да загубите всичките си пари. Затова трябва да се подходи много отговорно към избора на застраховател.

Допълнителни предимства на застраховка живот:

Изплащанията за риск не се облагат с данък. Подоходният данък върху плащанията за „оцеляване“ се начислява само върху разликата между сумата на плащането и размера на вноските, минус ставката на рефинансиране.

Данъчно приспадане. Можете да подадете заявление до данъчните власти и да върнете данъчно приспадане в размер на застрахователните премии, платени за данъчния период (но не повече от преотстъпения данък върху доходите на физическите лица) по договори за доброволно животозастраховане за период от 5 години или повече .

Насочване. Плащанията за застраховка при смърт не са включени в наследството – само лицето, което сте посочили, ще ги получи. Това е грижа за най-уязвимите членове на семейството – можете да защитите например внуци или деца от първи брак.

Специален статут на полицата. Застрахователните полици не са собственост, така че не могат да бъдат налагани от трети страни. Те не могат да бъдат конфискувани, арестувани или например разделени по време на развод.

Винаги четете застрахователния договор до края, внимателно изучавайте застрахователните правила, задавайте въпроси на застрахователя. Разберете какво е застрахователно събитие в конкретен договор (ако се занимавате с екстремни спортове, проверете дали вашата застраховка отчита рисковете, свързани с тях).

Допълнителни предимства на застраховка живот
Към началото